Clientervaringsonderzoek

Als de behandeling afgesloten is zijn we uiteraard benieuwd hoe je de kwaliteit van zorg hebt ervaren. Verschillende zorgverzekeraars verplichten ons bovendien dit te toetsen.

Een onafhankelijk bureau – QDNA – voert dit onderzoek voor ons uit en stuurt je –als je toestemming hebt gegeven-  via mail een vragenlijst.  

Uiteraard is deelname anoniem en is de privacy gewaarborgd (Wet bescherming persoonsgegevens –Wbp- is van toepassing).
Wij waarderen het zeer wanneer je deze vragenlijst invult. Vind je dat er verbeterpunten zijn, meldt ze en wij gaan er mee aan de slag!